De bruisende stad

Een bruisende stad voor iedereen

Een bruisende stad is een veilige en gelukkige stad waar alle inwoners zich goed voelen. Een stad waar onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien én een stad waar we oud willen worden.

Betaalbaar wonen in een aangename en propere omgeving is een goed begin. Een groene omgeving met gezellige pleinen en straten, parkjes en speelplekken in de buurt, waar plaats is voor ontspanning, rust én natuur met bloemen, bomen en planten. Kunst in de straat vervolledigt dit mooie plaatje.

Een bruisende stad is een veilige thuishaven. Inwoners voelen zich veilig in hun eigen woning en op straat, maar ook op weg naar school, club of vereniging. Een zichtbare en krachtdadige politie zorgt voor onze veiligheid.

Jong en oud veilig onderweg vraagt om een verkeersveilig centrum en schoolomgevingen met voldoende plaats voor fietsers en voetgangers. Geef de straat en de wijk terug aan de bewoners, die er winkelen en er naar school gaan. De wagen is nog altijd welkom met voldoende parkeerplaatsen op de juiste plaats. Aangezien de stad ideaal is om je voor korte afstanden te voet of met de fiets te verplaatsen, past de auto zich in het centrum aan.

Een bruisende stad kan niet zonder leuke, lokale winkels en horeca dicht bij huis. De winkel van de toekomst is lokaal en de specialist in zijn vak. Een terrasje of lekker etentje met familie en vrienden en dan met de fiets of te voet naar huis: dat is echt genieten. In een bruisende stad is er ook werk dicht bij huis. KMO’s zijn de motor van een sterke lokale economie en creëren tewerkstelling voor onze inwoners.

Op pleinen en straten is er weer plaats voor ontmoeting tussen mensen. In een bruisende stad is er plaats voor publieke ruimte van hoge kwaliteit: er staan bankjes in het groen, kinderen kunnen er veilig rondlopen en spelen. Met gevelbankjes in de straten leren mensen opnieuw hun buur kennen. Buren komen samen tijdens een gezellig buurtfeest, delen zaken met elkaar… Kortom een sterke buurt en sterk netwerk in de eigen wijk. Mensen samenbrengen, maakt mensen gelukkig.

Sterke banden worden ook gesmeed in het verenigingsleven: de jeugdbeweging, sportclub of cultuurvereniging. We ondersteunen het bloeiend verenigingsleven: verenigingen zorgen voor die warme en bruisende stad.

Ook buiten de stadskernen gaan we voor voldoende groen. We maken meer ruimte voor natuur en bos. Een bos- of natuurgebied moet voor elke inwoner op wandel-of fietsafstand bereikbaar zijn. Groen is belangrijk voor een gezonde leefomgeving en propere lucht: natuur in de buurt houdt mensen fit en gezond. Bovendien helpt meer groen om de klimaatverandering tegen te gaan.

De landbouw van de toekomst is duurzaam, gebeurt op een correcte schaal en in evenwicht met de omgeving en de natuur. Wat je op je bord krijgt, is gezond en grotendeels uit de eigen regio. Hoevewinkels, zelfpluktuinen en boerenmarkten spelen daar op in. De lokale land- en tuinbouw verdient een nieuwe dynamiek en een leefbare toekomst.

Een stad is alleen maar bruisend, als die bruisend is voor iedereen! We laten niemand achter en iedereen telt mee. We pakken kinderarmoede structureel aan, zodat élk kind echt kind kan zijn, zorgeloos kan spelen en zijn talenten ontplooien. We zetten ondersteunings- en tewerkstellingsprojecten op voor zij die het moeilijker hebben. Als iedereen mee is, zal de stad pas echt bruisen.

Een stad en zijn inwoners verdienen daarbij ook openheid en transparantie over hoe het beleid  gevoerd wordt. Wij engageren ons dat elke burger zich betrokken voelt én gehoord wordt, ook in de moeilijkere dossiers. Effectieve inzet op duurzaamheid zal ons beleid kleuren. Elke beleidsbeslissing zal een duurzaamheidstoets moeten doorstaan.

De gemeenteraadsverkiezingen gaan niet zozeer over welke straat wordt (her)aangelegd of welke nieuwe gebouwen er moeten komen. Het gaat erom welke richting we uit willen met onze stad, welke sfeer we in onze stad willen creëren. Wij gaan alvast voor een bruisende sfeer van gezelligheid en ontmoeting.

Met de stadslijst Open Vld – Groen – Positief Project staan we voor samen werken, samen leven in een bruisende, gezonde en warme stad. Dit is een lokale uitdaging die voorbij gaat aan de grenzen van de klassieke partijpolitiek en aan de achterhaalde tegenstelling tussen politiek links en rechts. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk in Wervik-Geluwe.

Jij hebt als inwoner op 14 oktober 2018 echt een keuze: kies je voor de traditionele politiek of kies je voor een nieuwe politiek van samenwerking en een nieuwe jonge burgemeester.

Dit is ons lokaal alternatief. Kies voor een bruisende toekomst!

 
Those states also write my essay tend to https://www.hercampus.com/author/mt-effective-studying-tips-learn-how-study-efficiently-and-progress have higher dropout rates and larger numbers of students retained in key grades, problems that disproportionately affect minority students, the study concludes.